Jeronimo Martins Polska

Rozbudowa centrum dystrybucyjnego w Skarbimierzu (ok. 6000 m2): hala mroźni, hala chłodni ogólnej, chłodnia kurczaków, powierzchnia magazynowa, hala zwrotów i reklamacji i paleciarnia.
Zakres prac: roboty rozbiórkowe – wiata, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia myjni, mroźni oraz chłodni kurczaków.
Prace geotechniczne: wzmocnienie podłoża gruntowego – 12 metrowe pale CFA.
Prace budowlane ziemne: wykopy pod budynki, parkingi; budowa parkingów z kostki brukowej, utwardzenia dróg, wymiana gruntu, ściąganie humusu; wykonywanie stabilizacji gruntu.
Roboty konstrukcyjne: roboty betonowe i żelbetowe, montaż konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej (np. słupy, podwaliny, doki, ściany oporowe), wykonanie attyk murowanych, dostawa i montaż konstrukcji stalowej (220 ton stali), roboty murowe.
Roboty budowlane i wykończeniowe: posadzki żywicznej w technologii BASF, posadzki w mroźni Bautech, posadzki betonowe utwierdzone powierzchniowo oraz gresowe, ściany z płyt warstwowych oraz z blachy trapezowej na konstrukcji, wykonywanie szlifowania oraz frezowania posadzek, wykonanie obudowy komór mroźni oraz chłodni.
Dach hali magazynowej wykonany z membrany dachowej PVC oraz blachy trapezowej, obróbek blacharskich, wykonanie świetlików i klap dymowych Mercor.
Wykonanie doków oraz domków dostawczych firmy Hörmann, montaż bram Hörmann, Wiejak, Ditex, montaż specjalistycznej stolarki mroźniej i chłodniczej
Wykonywanie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych, instalacji systemu sygnalizacji pożaru, instalacji sanitarnych, montaż central wentylacyjnych na dachu.
Prace trwały od 01.04.2019 do 29.10.2020.