GUS

Inwestor:     GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
al. Niepodległości 208
Warszawa

Modernizacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia Centralnego Informatorium Statystycznego, punktu sprzedaży publikacji oraz czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej  w celu zwiększenia dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej na potrzeby realizacji zadań projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2) budynku GUS w Warszawie.

Zadanie było realizowane dla trzech oddzielnych umów, a w zakres prac wchodziło kompleksowe wykonanie robót remontowych Centralnego Informatorium Statystycznego, punktu sprzedaży publikacji oraz czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej. W zakres prac wchodziło roboty budowlane i wykończeniowe prowadzone w oparciu o projekt wykonawczy wykonany także przez naszą firmę. Dodatkowo w zakresie umowy była dostawa wyposażenia. 
Termin realizacji 23.04.2015 – 18.06.2015.