Alvernia Studios

Inwestor:     Alvernia Studios 
Nieporaz ul. Ferdynanda Wspaniałego 1
32-566 Alwernia

Prace budowlane i wykończeniowe studia filmowego od 2005 roku do 2010 (zakończenie inwestycji 2010r.)
 

Brak zdjęć.